Reklama
 
Blog | Hana Huntová

Co je to marketing

Asi bychom se měli pokusit definovat o čem to vlastně mluvíme. Slovo marketing je trochu taková prostitutka, zneužívané, nadužívané, ztracené, neustále se převlékající všeobjímající slůvko. Vzbuzuje u spousty lidí negativní konotace. Když se pak dostaneme do trochu hlubší debaty, zjistíme, že definovat marketing si někdy neumí ani lidé, kteří v oboru pracují. 

Slovo marketing se totiž často používá v různých podivných souvislostech a škála definic marketingu je opravdu široká. Zkusím vám nabídnout několik definic a na závěr je zhodnotím. 

Tady je defince podle jednoho z nejznámějších, i když dnes už trochu překonaných marketingových odborníků, Philipa Kotlera:

"Marketing definujeme jako společenský a manažerský proces, jehož prostřednictvím uspokojují jednotlivci i skupiny své potřeby a přání v procesu výroby a směny výrobků či jiných hodnot."

Reklama

Zůstaňme ještě chvíli v Americe. Je to koneckonců matka zakladatelka tohoto oboru (mimochodem marketing se vyučuje na akademické půdě od roku 1905). Takto si definuje marketing Americká marketingová asociace:

"Marketing je aktivita, soubor institucí a procesů pro tvorbu, komunikaci, dodávání a výměnu nabídek, které mají hodnotu pro zákazníky, klienty, partnery a pro společnost celkově."

Podobné organizace existují ve většině rozvinutých zemí, tak třeba Marketingová společnost ve Velké Británii si vytvořila definici, které říká, že marketing je o stimulaci a tvorbě spotřebitelské poptávky. Takový koncept podle jejich přesvědčení je jediný, který zabezpečí udržitelný růst ekonomiky, a role lidí v marketingu je stát za spotřebitelem, hledat cesty růstu a inovovat. 

Snad poněkud jednodušší definice (zde autora neznám, nějak se mi vytratil z poznámek) je:

"Marketing je aktivita, která propojuje zákazníka a produkt."

V užším a nepřesném smyslu je marketing vnímán pouze jako propagace již existujících výrobků, ale ten obsažnější a přesnější význam je vnímání marketingu jako společenského procesu, kterým se organizují distribuují zdroje společnosti k uspokojení potřeb jejich občanů. Peter Doyle, jeden z lidí, kteří přispěli k rozvoji disciplíny zvané
marketingová strategie,mluvil často o tom, že marketing je buď
specializovaná role pro někoho, kdo se zabývá marketingovým výzkumem a
marketingovou komunikací, nebo obecnější role, ve které na vyšší úrovni
organizace ovlivňuje vytváření hodnoty a směřující k vyššímu výkonu.

Na konkrétnější úrovni se tedy jedná o vymýšlení nových produktů či jejich úpravy na základě požadavků lidí,  a řízení či ovlivňování elementů marketingového mixu – ceny, místa prodeje a propagace. Na té vyšší úrovni se bavíme o celkovém uspořádání světa, navazujicím ekonomickém systému a jiných podobných zajímavostech. 

Ty definice jsou pro vás možná stále trochu neprůhledné. Možná se v tom
světě marketingu pohybuji tak dlouho, že přes profesní slepotu ani
nevnímám, že používám slova z jiné planety. Tak jsem zvědavá na reakce.